"character" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

character rzeczownik

rzeczownik + character
Kolokacji: 95
title character • cartoon character • lead character • stock character • book character • Disney character • player character • ...
character + rzeczownik
Kolokacji: 68
character actor • character development • character trait • character flaw • character study • character role • character name • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. character actor = aktor charakterystyczny (zwykle grający nietypowe role) character actor
3. character trait = cecha charakteru character trait
4. character flaw = skaza znaków character flaw
5. character study = charakteryzacja (w literaturze) character study
6. character role = rola znaków character role
7. character name = imię znaków character name
  • Character design and art direction was divided between three people.
  • Each of the 4 part series had different styles and character designs.
  • Present almost from the beginning, he was able to help shape the story, character design, theme and structure of the film.
  • The character design of the cartoon is far different than the comic one.
  • The pictoplasma.com site bills itself as the first global collection of contemporary character design.
  • In the third season, some of the character designs were modified.
  • Art direction and character design was headed by the artist Bang!
  • The character designs were slightly different than when the series aired.
  • The story premise and character designs are very different from any of the other versions.
  • Character designs are not the same as the ones in the anime series.
9. character assassination = oczernianie, zniesławienie character assassination
10. character set = zestaw znaków character set
11. character class = klasa znaków character class
12. character actress = aktorka charakterystyczna character actress
13. character witness = świadek moralności (osoba potwierdzająca reputację) character witness
14. character designer = projektant znaków character designer
15. character sketch = krótka charakterystyka character sketch
16. character model = model znaków character model
17. character type = typ charakterologiczny character type
18. character issue = kwestia charakteru character issue
20. character reference = referencje (potwierdzenie czyjegoś charakteru) character reference
21. character creation = tworzenie znaków character creation
22. character recognition = rozpoznawanie znaków character recognition
character + czasownik
Kolokacji: 248
character appears • character plays • character represents • character speaks • character seems • character includes • character lives • ...
czasownik + character
Kolokacji: 182
feature characters • character named • depict characters • build character • character created • represent characters • ...
przymiotnik + character
Kolokacji: 625
main character • fictional character • central character • female character • minor character • playable character • Chinese character • ...
przyimek + character
Kolokacji: 31
of characters • in character • with characters • about one's character • by characters • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.