BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"category" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

category rzeczownik

rzeczownik + category
Kolokacji: 93
product category • award category • kg category • age category • Actress category • film category • service category • Actor category • ...
category + rzeczownik
Kolokacji: 27
Category hurricane • category a • Category b • category theory • FDA pregnancy category C. • ...
category + czasownik
Kolokacji: 30
category includes • category uses • category consists • category contains • category covers • ...
czasownik + category
Kolokacji: 54
classify into several categories • include categories • category called • compete in the category • receive in the category • ...
przymiotnik + category
Kolokacji: 155
different category • broad category • main category • major category • separate category • certain category • general category • ...
przyimek + category
Kolokacji: 18
by category • of categories • for categories • on categories • between categories • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.