BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"campus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

campus rzeczownik

rzeczownik + campus
Kolokacji: 81
university campus • college campus • satellite campus • school campus • C. W. Post campus • branch campus • North Campus • ...
campus + rzeczownik
Kolokacji: 89
campus building • campus life • campus newspaper • campus police • campus community • ...
campus + czasownik
Kolokacji: 21
campus includes • campus consists • campus opens • campus offers • campus serves • ...
czasownik + campus
Kolokacji: 36
move to the campus • live on campus • campus is built • open a campus • share a campus • ...
przymiotnik + campus
Kolokacji: 67
main campus • new campus • large campus • current campus • original campus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. main campus = główny kampus main campus
2. new campus = nowy kampus new campus
3. large campus = duży kampus large campus
4. current campus = obecny kampus current campus
5. original campus = oryginalny kampus original campus
6. entire campus = cały kampus entire campus
7. old campus = stary kampus old campus
8. American campus = Amerykański kampus American campus
9. small campus = mały kampus small campus
10. corporate campus = dotyczący spółki kampus corporate campus
11. present campus = obecny kampus present campus
  • The first building was completed on the present campus in September 1975.
  • The move to the present campus was made in 1982.
  • The college shifted to its present campus on 1 February 1954.
  • HK$11,000 was raised to purchase most of the land for the present campus.
  • The college shifted to its present campus in October 1960.
  • The present campus is spread over two acre of land.
  • The college was shifted to its present campus on September 3, 1990.
  • The college moved to its present main campus in 1966.
  • The school opened at the new premises, the present campus, in 1926.
  • Baldwin Hall is the original building of the present campus.
12. central campus = centralny kampus central campus
13. regional campus = regionalny kampus regional campus
przyimek + campus
Kolokacji: 18
on campus • across campus • off campus • around campus • with campuses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.