"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break rzeczownik

rzeczownik + break
Kolokacji: 68
tax break • lunch break • spring break • winter break • coffee break • Christmas break • Prison Break • summer break • year break • ...
break + rzeczownik
Kolokacji: 7
break point • break room • break time • break dancer • break dancing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. break point = punkt wstrzymania, punkt przerwania (podczas debugowania programu komputerowego) break point
2. break room = pokój socjalny, pomieszczenie socjalne (przeznaczony na przerwy dla pracowników) break room
break + czasownik
Kolokacji: 8
break comes • break occurs • break allows • break gives • break goes • ...
czasownik + break
Kolokacji: 14
take a break • need a break • get a break • make a break • bowl off break • ...
przymiotnik + break
Kolokacji: 100
big break • commercial break • short break • fast break • lucky break • clean break • long break • bad break • major break • ...
przyimek + break
Kolokacji: 19
since the All-Star break • off break • during a break • after a break • before the break • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.