Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"boundary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

boundary rzeczownik

rzeczownik + boundary
Kolokacji: 48
district boundary • park boundary • parish boundary • state boundary • county boundary • city boundary • constituency boundary • ...
boundary + rzeczownik
Kolokacji: 39
boundary change • boundary line • boundary condition • Boundary Commission • boundary dispute • boundary layer • boundary wall • ...
boundary + czasownik
Kolokacji: 26
boundary runs • boundary includes • boundary follows • boundary changes • boundary extends • ...
czasownik + boundary
Kolokacji: 34
cross boundaries • set boundaries • mark the boundary • push the boundaries • boundary is defined • boundary is drawn • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. set boundaries = stawiać granice, ustalać granice set boundaries
5. push the boundaries = przekraczać granice, wyznaczać nowe granice, przesuwać granice push the boundaries
  • He wanted to push the boundaries of how people play games together.
  • She continues, in many ways, to push the boundaries of her role.
  • They want to see 'how far can we push the boundaries and get away with it'.
  • Do you ever worry about pushing boundaries and going too far?
  • Pushing the boundaries he had allowed her to set when they first married.
  • All are pushing the boundaries of what green travel means.
  • All art forms must have people pushing the boundaries and trying to understand what is possible.
  • Let's just take this bit about artists pushing the boundaries.
  • "We'd love one day to have a hotel up there and keep pushing the boundaries."
  • Only a few try to push the boundaries of what is acceptable.
11. create boundaries = stwórz granice create boundaries
przymiotnik + boundary
Kolokacji: 134
northern boundary • southern boundary • western boundary • eastern boundary • national boundary • international boundary • ...
przyimek + boundary
Kolokacji: 19
across boundaries • with boundaries • for boundaries • beyond the boundaries • within the boundaries • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.