"bit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bit rzeczownik

rzeczownik + bit
Kolokacji: 55
drill bit • bit of luck • bit of advice • bit of fun • bit of information • bit of trouble • bit of metal • bit of paper • bit of wood • ...
bit + rzeczownik
Kolokacji: 10
bit part • bit player • bit rate • bit role • bit stream • ...
bit + czasownik
Kolokacji: 41
bit goes • bit comes • bit says • bit helps • bit makes • ...
czasownik + bit
Kolokacji: 61
blow to bits • contain bits • add a bit • feel a bit • take a bit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. blow to bits = cios dla kawałków blow to bits
2. contain bits = zawieraj kawałki contain bits
3. add a bit = dodaj trochę add a bit
4. feel a bit = poczuj trochę feel a bit
5. take a bit = weź trochę take a bit
6. lose a bit = przegraj trochę lose a bit
7. need a bit = potrzebuj trochę need a bit
8. get a bit = dostań trochę get a bit
9. make a bit = zrób trochę make a bit
11. give a bit = daj trochę give a bit
12. see a bit = zobacz trochę see a bit
13. find a bit = znajdź trochę find a bit
14. put a bit = połóż trochę put a bit
15. remove bits = usuń kawałki remove bits
16. know a bit = wiedz trochę know a bit
17. pick up bits = zdobądź kawałki pick up bits
18. show a bit = pokaż trochę show a bit
19. require a bit = wymagaj trochę require a bit
przymiotnik + bit
Kolokacji: 119
little bit • tiny bit • slight bit • fair bit • small bit • good bit • best bit • odd bit • extra bit • nice bit • single bit • ...
przyimek + bit
Kolokacji: 19
by bit • into bits • to bits • from bits • of bits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.