ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"back" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

back rzeczownik

rzeczownik + back
Kolokacji: 51
back of one's head • back of one's neck • back of one's hand • back of one's mind • back of one's throat • back of one's skull • ...
back + rzeczownik
Kolokacji: 28
back window • Back Bay • back yard • back pain • back problem • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. back window = tylne okno back window
2. Back Bay = Z powrotem Zatoka Back Bay
3. back yard = podwórko za domem, podwórze za domem back yard
4. back pain = ból pleców, kręgosłupa back pain
back + czasownik
Kolokacji: 28
back turns • back aches • back hurts • back stiffens • back faces • ...
czasownik + back
Kolokacji: 146
turn one's back • break one's back • lie on one's back • stand with one's back • lay on one's back • sit with one's back • ...
przymiotnik + back
Kolokacji: 46
defensive back • broad back • low back • full back • bad back • bare back • sore back • upper back • ...
przyimek + back
Kolokacji: 29
with one's back • behind one's back • of one's back • onto one's back • off one's back • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.