eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"army" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

army rzeczownik

rzeczownik + army
Kolokacji: 101
U.S. Army • Union Army • Salvation Army • Liberation Army • Pakistan Army • rebel army • standing army • volunteer army • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. Union Army = Unia Wojsko Union Army
  • Then they saw a great movement in the Union army.
  • And slaves did want the Union army to free them.
  • From then on, he devoted himself to the success of the Union army.
  • The Union army places a price on his head, but he is never captured.
  • At the age of 15, he enlisted in the Union army through 1865.
  • The defense made by the Union army was long and desperate.
  • The state contributed 32,549 men to the Union army, it says, and of those 5,224 died.
  • This was the only advance of that night by the Union army.
  • This gave slaves the power to run away to fight for the Union army.
  • The camp was also to train new soldiers for the Union army.
3. Salvation Army = Armia Zbawienia Salvation Army
6. rebel army = wojsko zbuntowane rebel army
7. standing army = regularne wojska standing army
9. field army = pole wojsko field army
10. guerrilla army = wojsko partyzanckie guerrilla army
11. army of several men = armia kilku ludzi army of several men
12. Mahdi Army = Mahdi Wojsko Mahdi Army
13. Kosovo Liberation Army = Kosowo armia wyzwoleńcza Kosovo Liberation Army
14. enemy army = wojsko nieprzyjacielskie enemy army
16. United States Army = Armia Stanów Zjednoczonych United States Army
17. army of occupation = siły okupacyjne, wojska okupacyjne army of occupation
18. Army of Tennessee = Armia Tennessee Army of Tennessee
19. Home Army = Wojsko domowe Home Army
20. Panzer Army = Pancerne Wojsko Panzer Army
21. Commonwealth Army = Wspólnota Narodów Wojsko Commonwealth Army
22. U. S. Army = U. S. Wojsko U. S. Army
23. government army = wojsko rządowe government army
24. Crusader army = Bojownik wojsko Crusader army
army + rzeczownik
Kolokacji: 273
army officer • Army Corps • Army unit • army chief • army commander • Army troop • army base • Army general • Army Reserve • ...
army + czasownik
Kolokacji: 316
army occupies • army marches • army invades • army attacks • army advances • army consists • army captures • army fights • ...
czasownik + army
Kolokacji: 105
move one's army • assemble an army • join the Army • serve Army • army is defeated • organize an army • raise an army • ...
przymiotnik + army
Kolokacji: 240
British Army • French army • German Army • Indian Army • Soviet Army • regular army • Russian army • Israeli Army • Iraqi Army • ...
przyimek + army
Kolokacji: 19
at Army • within the Army • into the army • in the Army • from the Army • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.