Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"announcer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

announcer rzeczownik

rzeczownik + announcer
Kolokacji: 27
radio announcer • television announcer • address announcer • sports announcer • ring announcer • ...
announcer + czasownik
Kolokacji: 16
announcer says • announcer intones • announcer introduces • announcer declares • announcer reads • ...
przymiotnik + announcer
Kolokacji: 12
play-by-play announcer • public-address announcer • public address announcer • female announcer • American address announcer • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.