BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports announcer" — Słownik kolokacji angielskich

sports announcer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty spiker
  1. sport rzeczownik + announcer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And every sports announcer in the country calls the owners dummies.

powered by  eTutor logo