Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"there" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysłówek
 1. tam
  It's up there. (To jest tam na górze.)
  I'll go and look down there. (Pójdę i popatrzę tam na dole.)
  Put the books over there. (Połóż książki w tamto miejsce.)
 2. wtedy
 3. oto, właśnie

there przysłówek

But I really didn't feel too much power out there.

I'd been living there about a year and a half.

But we're going to be there because of what we have.

But the problem is how to get there from here.

zaimek
 1. jest, wydaje się (w wyrażeniach there is, there exists - there nie tłumaczymy wtedy)
  Is there any orange juice left? (Czy został jeszcze sok pomarańczowy?)

there zaimek

There is a good reason, at least in my case.

We see only one of her, but there are two.

Sure, there are a lot of things we can do better.

So there have been things for him to think about of late.

przyimek
 1. do tego miejsca
wykrzyknik
 1. już!, udało się!
  There! I've done it! (Już! Zrobiłem to!)

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "there"

up there = tam na górze, tam u góry
over there = tam, hen
here and there = tu i tam, miejscami
then and there , there and then = od razu, natychmiast
there are signs = są oznaki
hang in there! = nie poddawaj się!
don't go there = nawet o tym nie myśl
put it there = graba, łapa
there is no telling = nikt nie wie
be not all there = być nie całkiem zdrowym psychicznie
there are no signs = nie ma oznak
be halfway there = być w połowie drogi +1 znaczenie
there goes something = coś znika, coś mija (np. szansa na sukces)
There he goes again! = A on znowu swoje!
hang on in there = trzymać się
look who's there! = spójrzcie, kto przyszedł!
there is the rub = tu jest pies pogrzebany, w tym tkwi sęk
I've never been there. = Nigdy tam nie byłem.
there is something odd about somebody = jest coś dziwnego w kimś
here informal , there and everywhere = w wielu różnych miejscach
if ever there was one = używane by powiedzieć, że ktoś jest typowym przykładem kogoś
you got me there = tu mnie masz (tego nie wiem)
you have me there = tu mnie masz (używane, by przyznać, że czegoś się nie wie)
there is worse to come = będzie jeszcze gorzej, gorsze dopiero nadchodzi
there is no question = nie ma mowy
there you are = no właśnie, a nie mówiłem +1 znaczenie
Is there any solution? = Czy jest jakiekolwiek rozwiązanie?
be there for somebody = być dla kogoś wsparciem
Is there central heating? = Czy jest tam centralne ogrzewanie?
It's very quiet there. = Tam jest bardzo cicho.
Isn't there a solution? = Nie ma żadnego rozwiązania?
There is one red flower. = Jest jeden czerwony kwiat.
There are four seasons. = Są cztery pory roku.
There are five kids. = Jest piątka dzieci.
there is little to choose between something , there is nothing to choose between something = trudno cokolwiek wybrać (obydwie rzeczy są tak samo dobre)
Are there any vegetarian dishes? = Czy są dania wegetariańskie?

podobne do "there" po angielsku — Słownik polsko-angielski

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.