Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"preposition" po polsku — Słownik angielsko-polski

preposition
prep. (skrót)
prep (skrót) British English **

rzeczownik
  1. przyimek (np. "at", "in", "on")
    A preposition is a word used before a noun. (Przyimek to słowo używane przed rzeczownikiem.)
    Today she taught us prepositions of time and place. (Dzisiaj ona nauczyła nas przyimków czasu i miejsca.)
    The preposition "at" has many meanings. (Przyimek "at" ma wiele znaczeń.)

preposition rzeczownik

Prepositions like right after, until, during, and before all tell when.

Przyimki jak prawo potem, do czasu gdy, podczas, i zanim wszyscy mówią kiedy.

Many of the above prepositions are used in different circumstances.

Wiele z wyżej wymienionych przyimków jest używany w innych okolicznościach.

It is normal to use the preposition in rather than on.

To jest normalne użyć przyimka w a nie na.

Sometimes both prepositions and cases can be observed within a single language.

Czasami zarówno przyimki jak i przypadki mogą być zauważone w jednym języku.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "preposition"

position = pozycja +7 znaczeń
position , post formal = stanowisko, posada
Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?