Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

osteoporosis-related przymiotnik + fracture rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

osteoporosis-related fracture = złamanie odnoszące się do osteoporoza

Siła kolokacji

Bardzo luźna

Przykłady użycia

About half of women and a quarter of men over age 50 will have an osteoporosis-related fracture, notes the...

Half of all women over 50, and a quarter of all men, will suffer an osteoporosis-related fracture sometime in their remaining life.

Although breast and other cancers top most women's health-worries list, osteoporosis-related fractures should also be a major concern.

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

przymiotnik + fracture

więcej kolokacji

podobne do "osteoporosis-related fracture" po polsku — Słownik angielsko-polski

osteoporosis = osteoporoza, zrzeszotnienie kości
related = powiązany, mający związek, pokrewny, związany +2 znaczenia
fracture = złamanie, pęknięcie +3 znaczenia
relate = odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś) +3 znaczenia
related to something = powiązany z czymś
relate to something = odnosić się do czegoś
fractured = złamany, pęknięty
relatedness = związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą) +1 znaczenie
unrelated = niepowiązany +1 znaczenie
drug-related = związany z narkotykami
interrelated = powiązany +1 znaczenie
fracturing = złamanie (się), pęknięcie +1 znaczenie
age-related = związany z wiekiem
stress fracture = złamanie przeciążeniowe +1 znaczenie
compound fracture = złamanie otwarte
fractured skull = pęknięta czaszka
hairline fracture = pęknięcie włoskowate
multiple fractures = złamanie wielokrotne
smoking-related = związany z paleniem papierosów
Aids-related = związany z AIDS
stress-related = związany ze stresem
work-related stress = stres spowodowany pracą
fractured rib = pęknięte żebro
fractured jaw = pęknięta szczęka
greenstick fracture = złamanie podokostnowe ("typu zielonej gałązki")
simple fracture = złamanie zamknięte
conchoidal fracture = przełom muszlowy
earnings-related = zależny od dochodów
related parties = jednostki powiązane
cinema-related = związany z kinem
both bones fracture = złamanie obydwu kości kończyny
reposition of fracture = nastawienie, złożenie (złamanej kości)
Aids-related complex = zespół zaburzeń związanych z AIDS
job-related illness = choroba zawodowa
non-work-related = niezwiązany z pracą
Aids-related infection = zakażenie w przebiegu AIDS
trade-related provisions = postanowienia dotyczące handlu
performance-related bonus = premia związana z wynikami
performance-related pay = wynagrodzenie uzależnione od wyników
related to Polish studies = związany z polonostyką, polonistyczny