Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"loop" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. pętelka, pętla, oczko, szlufka [COUNTABLE]
  2. pętla (w programie komputerowym) technical [COUNTABLE]
  3. spirala (środek antykoncepcyjny) British English technical

loop rzeczownik

One way or another, they will be in the loop.

Tak czy inaczej, oni będą w pętli.

But I get the feeling he is in the loop.

Ale dostaję uczucie on jest w pętli.

A way to get the human out of the loop.

Sposób by wyjąć człowieka z pętli.

He was not being left out of the loop for anyone.

Nie został z pętli dla nikogo.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. robić pętlę
  2. zakręcać (o drodze, rzece)

loop czasownik

And now she had looped nearly to the front again.

I teraz zrobiła pętlę niemal do przodu jeszcze raz.

She looped something over her head, held it out to me.

Zrobiła pętlę na czymś ponad swoją głową, podać to mi.

But it looped around and came back to her hand.

Ale to zrobiło pętlę wokół i wróciło do jej ręki.

It had looped around yet again and was coming back for a third look.

To zrobiło pętlę wokół jeszcze raz i wracać dla trzeciego spojrzenia.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru) British English [COUNTABLE]

loop, loop line rzeczownik

One way or another, they will be in the loop.

Tak czy inaczej, oni będą w pętli.

But I get the feeling he is in the loop.

Ale dostaję uczucie on jest w pętli.

A way to get the human out of the loop.

Sposób by wyjąć człowieka z pętli.

He was not being left out of the loop for anyone.

Nie został z pętli dla nikogo.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "loop"

feedback loop = pętla przyczynowo-skutkowa
looper = urządzenie do tworzenia pętli (np. w maszynie do szycia) +1 znaczenie
closed loop = obwód zamknięty +1 znaczenie
belt loop = szlufka
be in the loop = mieć wpływ na podejmowanie decyzji
ground loop = zarzucenie przy rolowaniu
hanger loop = zawieszka ubrania, pozwalająca powiesić ubranie
heel loop = oparcie na pięty w wózku inwalidzkim
infinite loop = pętla nieskończona
hammer loop = zaczep na młotek (w pasie do narzędzi)
half-loop = półpętla
elastic loop = elastyczny element naprężający (część namiotu)
induction loop = pętla indukcyjna
Henle's loop , loop of Henle = pętla Henlego, pętla nefronu
knock somebody for a loop = wytrącić kogoś z równowagi
hook and loop fastener = Velcro (zamek popularnie określany jako rzep)
induction loop system = nagłośnienie w pętli indukcyjnej
to be in the loop = mieć wiedzę na dany temat
keep someone in the loop = informować kogoś na bieżąco
loop aerial , frame aerial = antena ramowa
18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.