Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"display" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "display" po polsku Mitsubishi panoramic display - obrazek do "display" po polsku
rzeczownik
 1. wystawa (w sklepie) [COUNTABLE]
  It's only a display - we're out of these cookies at the moment. (To tylko wystawa - nie mamy tych ciasteczek w tej chwili.)
  I can spend hours looking at the shop displays. (Mogę godzinami patrzeć na wystawy sklepowe.)
 2. pokaz [COUNTABLE]
  The display of such paintings was forbidden. (Pokaz takich obrazów był zabroniony.)
  There was no display of new art this week. (W tym tygodniu nie było żadnego pokazu nowej sztuki.)
 3. wyświetlacz [COUNTABLE]
  Everyone has a liquid-crystal display now. (Teraz każdy ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny.)
  I have problems with a display. I should call someone to fix it. (Mam problemy z wyświetlaczem. Powinienem zadzwonić po kogoś, żeby to naprawił.)
 4. wyświetlacz (np. w aparacie fotograficznym) [COUNTABLE]
  A display in a camera is very useful. (Wyświetlacz w aparacie fotograficznym jest bardzo przydatny.)

display rzeczownik

He still had to make one more for the display.

Her music will also be heard in the display area.

And in recent days he put a lot of them on display.

How much of a display have you got so far?

czasownik
 1. wywieszać, prezentować (np. wyniki) [TRANSITIVE]
  Can you display the results of your research to us? (Czy możesz nam zaprezentować wyniki swojego badania?)
  Photos from Africa were displayed in her room. (W jej pokoju były wywieszone zdjęcia z Afryki.)
 2. okazywać (np. uczucie) [TRANSITIVE]
  She doesn't display her real feelings often. (Ona nie za często okazuje swoje prawdziwe uczucia.)
  We can display emotions in different ways. (Możemy okazywać emocje na różne sposoby.)
 3. wyświetlać, wyświetlić (np. na ekranie) [TRANSITIVE]
  The movie is displayed on the screen. (Film jest wyświetlany na ekranie.)
  I would like to display my presentation now. (Teraz chciałbym wyświetlić moją prezentację.)
 4. wabić samicę [INTRANSITIVE]
  Males display themselves in front of females. (Samce wabią samice, prezetując się przed nimi.)

display czasownik

The couple were told to display the number outside their home.

In fact, she was doing her best to display everything.

No one displayed any interest in what she really was.

No, I did not think it would do to display them.

przymiotnik
 1. wystawowy
 2. ekspozycyjny

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "display"

play = bawić się, grać +13 znaczeń
splay = glif, ścięcie skośne (w architekturze) +1 znaczenie
splay , splay out = rozwierać (coś), rozginać (na boki) +1 znaczenie
on display = na widoku
be on display = być na wystawie +1 znaczenie
display case = oszklona szafka, oszklona gablotka
PDA , public display of affection = publiczne okazywanie uczuć
LED display = telebim
data display = wyświetlacz danych
display cabinet = oszklona szafka +1 znaczenie
shop window British English , display window British English , storefront American English = witryna, front sklepu
window display = wystawa sklepowa
display window = okno wystawowe, wystawa
digital display = monitor cyfrowy, wyświetlacz cyfrowy
display screen = ekran wyświetlacza
fireworks display = pokaz sztucznych ogni
graphic display = wyświetlanie graficzne
display panel = panel graficzny
display space = miejsce na reklamę, powierzchnia ekspozycyjna
dazzling display = olśniewająca wystawa
heads-up display , head-up display British English = wskaźnik refleksyjny +1 znaczenie
put on display = wystawić na pokaz
display of affection = przejaw sympatii
liquid crystal display , LCD (skrót) = wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wyświetlacz LCD
display of emotion = przejaw uczuć
display of something = pokaz czegoś (np. żonglowania)
pyrotechnic display = pokaz sztucznych ogni
display signs = znaki wystawowe (informacyjne)
display device = urządzenie wyświetlające
display rack = stelaż do wystawiania towarów
open display = ekspozycja towarowa
display unit = wyświetlacz
display artist = dekorator wystaw
display stand = stoisko wystawowe, stojak wystawowy
display item = element wyświetlania
firework display = pokaz sztucznych ogni
additional display = dodatkowy monitor
player = gracz, zawodnik +7 znaczeń
playa spoken , player spoken = ogier, zawodnik (o mężczyźnie, który zaciąga kobiety do łóżka)
Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.