Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"display" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "display" po polsku Mitsubishi panoramic display - obrazek do "display" po polsku
rzeczownik
 1. wystawa (w sklepie) [COUNTABLE]
  It's only a display - we're out of these cookies at the moment. (To tylko wystawa - nie mamy tych ciasteczek w tej chwili.)
  I can spend hours looking at the shop displays. (Mogę godzinami patrzeć na wystawy sklepowe.)
 2. pokaz [COUNTABLE]
  The display of such paintings was forbidden. (Pokaz takich obrazów był zabroniony.)
  There was no display of new art this week. (W tym tygodniu nie było żadnego pokazu nowej sztuki.)
 3. wyświetlacz [COUNTABLE]
  Everyone has a liquid-crystal display now. (Teraz każdy ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny.)
  I have problems with a display. I should call someone to fix it. (Mam problemy z wyświetlaczem. Powinienem zadzwonić po kogoś, żeby to naprawił.)
 4. wyświetlacz (np. w aparacie fotograficznym) [COUNTABLE]
  A display in a camera is very useful. (Wyświetlacz w aparacie fotograficznym jest bardzo przydatny.)
czasownik
 1. wywieszać, prezentować (np. wyniki) [TRANSITIVE]
  Can you display the results of your research to us? (Czy możesz nam zaprezentować wyniki swojego badania?)
  Photos from Africa were displayed in her room. (W jej pokoju były wywieszone zdjęcia z Afryki.)
 2. okazywać (np. uczucie) [TRANSITIVE]
  She doesn't display her real feelings often. (Ona nie za często okazuje swoje prawdziwe uczucia.)
  We can display emotions in different ways. (Możemy okazywać emocje na różne sposoby.)
 3. wyświetlać, wyświetlić (np. na ekranie) [TRANSITIVE]
  The movie is displayed on the screen. (Film jest wyświetlany na ekranie.)
  I would like to display my presentation now. (Teraz chciałbym wyświetlić moją prezentację.)
 4. wabić samicę [INTRANSITIVE]
  Males display themselves in front of females. (Samce wabią samice, prezetując się przed nimi.)
przymiotnik
 1. wystawowy
 2. ekspozycyjny

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "display"

play = bawić się, grać +13 znaczeń
splay = glif, ścięcie skośne (w architekturze) +1 znaczenie
splay , splay out = rozwierać (coś), rozginać (na boki) +1 znaczenie
on display = na widoku
be on display = być na wystawie +1 znaczenie
display case = oszklona szafka, oszklona gablotka
PDA , public display of affection = publiczne okazywanie uczuć
shop window British English , display window British English , storefront American English = witryna, front sklepu
digital display = monitor cyfrowy, wyświetlacz cyfrowy
graphic display = wyświetlanie graficzne
display space = miejsce na reklamę, powierzchnia ekspozycyjna
dazzling display = olśniewająca wystawa
display panel = panel graficzny
fireworks display = pokaz sztucznych ogni
window display = wystawa sklepowa
display screen = ekran wyświetlacza
display window = okno wystawowe, wystawa
display cabinet = oszklona szafka +1 znaczenie
data display = wyświetlacz danych
LED display = telebim
heads-up display , head-up display British English = wskaźnik refleksyjny +1 znaczenie
put on display = wystawić na pokaz
display of affection = przejaw sympatii
liquid crystal display , LCD (skrót) = wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wyświetlacz LCD
display of emotion = przejaw uczuć
pyrotechnic display = pokaz sztucznych ogni
display device = urządzenie wyświetlające
open display = ekspozycja towarowa
display signs = znaki wystawowe (informacyjne)
display allowance = rabat za ekspozycję
display of something = pokaz czegoś (np. żonglowania)
auxiliary display = wyświetlacz pomocniczy
frequency display = podziałka częstotliwości stacji przenośnego radia
additional display = dodatkowy monitor
external display = monitor zewnętrzny
display name = nazwa wyświetlana
display advertisement = reklama wielkoformatowa
player = gracz, zawodnik +7 znaczeń
playa spoken , player spoken = ogier, zawodnik (o mężczyźnie, który zaciąga kobiety do łóżka)
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.