Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"contagious" po polsku — Słownik angielsko-polski

contagious

obrazek do "contagious" po polsku
przymiotnik
  1. zaraźliwy, zakaźny
    The disease is very contagious. (Ta choroba jest bardzo zakaźna.)
    "Her condition could also prove to be contagious," said the doctor. ("Jej stan mógłby również okazać się zaraźliwy", powiedział lekarz.)
    link synonim: infectious

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "contagious"

noncontagious = niezaraźliwy, niezakaźny
contagious disease = choroba zakaźna
contagiousness = zakaźność, zaraźliwość
contagiously = zakaźnie, zaraźliwie
contagious magic = magia, w której w rzucaniu czaru na kogoś wykorzystuje się jego rzeczy osobiste
contagious abortion = choroba Banga, bruceloza, ronienie zakaźne bydła
contagious ecthyma = zakaźne zapalenie skóry (u owiec i kóz)
contagious aphtha = pryszczyca