Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"contagious" po polsku — Słownik angielsko-polski

contagious

obrazek do "contagious" po polsku
przymiotnik
  1. zaraźliwy, zakaźny
    The disease is very contagious. (Ta choroba jest bardzo zakaźna.)
    "Her condition could also prove to be contagious," said the doctor. ("Jej stan mógłby również okazać się zaraźliwy", powiedział lekarz.)
    link synonim: infectious

contagious przymiotnik

You may be contagious for several days to a week.

Możesz być zaraźliwy przez kilka dni do tygodnia.

Is this such a good idea in these contagious times?

To jest taki dobry pomysł za te zaraźliwe czasy?

"I think it will have a contagious effect for the whole area."

"Myślę, że to będzie mieć zaraźliwy efekt ze względu na całą powierzchnię."

What do you think, that death is contagious or something?

Co myślisz, ta śmierć jest zaraźliwa albo co?

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "contagious"

contagious disease = choroba zakaźna
contagiously = zakaźnie, zaraźliwie
contagiousness = zakaźność, zaraźliwość
contagious magic = magia, w której w rzucaniu czaru na kogoś wykorzystuje się jego rzeczy osobiste
contagious aphtha = pryszczyca
contagious abortion = choroba Banga, bruceloza, ronienie zakaźne bydła
contagious ecthyma = zakaźne zapalenie skóry (u owiec i kóz)
Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?