Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"there" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysłówek
 1. tam
  It's up there. (To jest tam na górze.)
  I'll go and look down there. (Pójdę i popatrzę tam na dole.)
  Put the books over there. (Połóż książki w tamto miejsce.)
 2. wtedy
 3. oto, właśnie

there przysłówek

But I really didn't feel too much power out there.

I'd been living there about a year and a half.

But we're going to be there because of what we have.

But the problem is how to get there from here.

zaimek
 1. jest, wydaje się (w wyrażeniach there is, there exists - there nie tłumaczymy wtedy)
  Is there any orange juice left? (Czy został jeszcze sok pomarańczowy?)

there zaimek

There is a good reason, at least in my case.

We see only one of her, but there are two.

Sure, there are a lot of things we can do better.

So there have been things for him to think about of late.

przyimek
 1. do tego miejsca
wykrzyknik
 1. już!, udało się!
  There! I've done it! (Już! Zrobiłem to!)

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "there"

over there = tam, hen
up there = tam na górze, tam u góry
here and there = tu i tam, miejscami
then and there , there and then = od razu, natychmiast
hang in there! = nie poddawaj się!
there are signs = są oznaki
there are no signs = nie ma oznak
be halfway there = być w połowie drogi +1 znaczenie
be not all there = być nie całkiem zdrowym psychicznie
there is no telling = nikt nie wie
don't go there = nawet o tym nie myśl
put it there = graba, łapa
there goes something = coś znika, coś mija (np. szansa na sukces)
There he goes again! = A on znowu swoje!
you have me there = tu mnie masz (używane, by przyznać, że czegoś się nie wie)
there is something odd about somebody = jest coś dziwnego w kimś
here informal , there and everywhere = w wielu różnych miejscach
there is worse to come = będzie jeszcze gorzej, gorsze dopiero nadchodzi
hang on in there = trzymać się
look who's there! = spójrzcie, kto przyszedł!
there is the rub = tu jest pies pogrzebany, w tym tkwi sęk
there is no question = nie ma mowy
there you are = no właśnie, a nie mówiłem +1 znaczenie
if ever there was one = używane by powiedzieć, że ktoś jest typowym przykładem kogoś
you got me there = tu mnie masz (tego nie wiem)
Is there any solution? = Czy jest jakiekolwiek rozwiązanie?
be there for somebody = być dla kogoś wsparciem
I've never been there. = Nigdy tam nie byłem.
Isn't there a solution? = Nie ma żadnego rozwiązania?
There is one red flower. = Jest jeden czerwony kwiat.
There are four seasons. = Są cztery pory roku.
There are five kids. = Jest piątka dzieci.
Is there central heating? = Czy jest tam centralne ogrzewanie?
It's very quiet there. = Tam jest bardzo cicho.
there is little to choose between something , there is nothing to choose between something = trudno cokolwiek wybrać (obydwie rzeczy są tak samo dobre)
be right up there with somebody = być wśród kogoś (kto jest najważniejszy, najlepszy, itp.)

podobne do "there" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?