Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"there" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysłówek
 1. tam
  It's up there. (To jest tam na górze.)
  I'll go and look down there. (Pójdę i popatrzę tam na dole.)
  Put the books over there. (Połóż książki w tamto miejsce.)
 2. wtedy
 3. oto, właśnie

there przysłówek

But I really didn't feel too much power out there.

I'd been living there about a year and a half.

But we're going to be there because of what we have.

But the problem is how to get there from here.

zaimek
 1. jest, wydaje się (w wyrażeniach there is, there exists - there nie tłumaczymy wtedy)
  Is there any orange juice left? (Czy został jeszcze sok pomarańczowy?)

there zaimek

There is a good reason, at least in my case.

We see only one of her, but there are two.

Sure, there are a lot of things we can do better.

So there have been things for him to think about of late.

przyimek
 1. do tego miejsca
wykrzyknik
 1. już!, udało się!
  There! I've done it! (Już! Zrobiłem to!)

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "there"

up there = tam na górze, tam u góry
over there = tam, hen
here and there = tu i tam, miejscami
then and there , there and then = od razu, natychmiast
there are signs = są oznaki
hang in there! = nie poddawaj się!
there are no signs = nie ma oznak
be halfway there = być w połowie drogi +1 znaczenie
be not all there = być nie całkiem zdrowym psychicznie
there is no telling = nikt nie wie
put it there = graba, łapa
don't go there = nawet o tym nie myśl
there goes something = coś znika, coś mija (np. szansa na sukces)
There he goes again! = A on znowu swoje!
hang on in there = trzymać się
look who's there! = spójrzcie, kto przyszedł!
there is the rub = tu jest pies pogrzebany, w tym tkwi sęk
here informal , there and everywhere = w wielu różnych miejscach
if ever there was one = używane by powiedzieć, że ktoś jest typowym przykładem kogoś
I've never been there. = Nigdy tam nie byłem.
be there for somebody = być dla kogoś wsparciem
there is something odd about somebody = jest coś dziwnego w kimś
Isn't there a solution? = Nie ma żadnego rozwiązania?
There is one red flower. = Jest jeden czerwony kwiat.
There are four seasons. = Są cztery pory roku.
There are five kids. = Jest piątka dzieci.
you have me there = tu mnie masz (używane, by przyznać, że czegoś się nie wie)
you got me there = tu mnie masz (tego nie wiem)
there is worse to come = będzie jeszcze gorzej, gorsze dopiero nadchodzi
Is there any solution? = Czy jest jakiekolwiek rozwiązanie?
there is no question = nie ma mowy
there you are = no właśnie, a nie mówiłem +1 znaczenie
Is there central heating? = Czy jest tam centralne ogrzewanie?
It's very quiet there. = Tam jest bardzo cicho.
there is little to choose between something , there is nothing to choose between something = trudno cokolwiek wybrać (obydwie rzeczy są tak samo dobre)
there are moves afoot to do something = szykują się jakieś działania, na coś się zanosi

podobne do "there" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?