Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"sea" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do sea po polskuBeach and turquoise sea atStaff at the Blue Reef
rzeczownik
 1. morze [UNCOUNTABLE]
  We stayed in a small village by the sea. (Zatrzymaliśmy się w małej wiosce nad morzem.)
  The boat headed towards open sea. (Łódź kierowała się na otwarte morze.)
  ! synonim: ocean
 2. płaskie obszary (np. na księżycu, na Marsie) [COUNTABLE]
 3. ocean
  zobacz także: ocean

sea rzeczownik

Every photograph was taken from ground high above the sea.

Każde zdjęcie zostało wzięte z terenu wysoki nad morzem.

A love of the sea was with him early on, he said.

Miłość morza była z nim wcześnie na, powiedział.

Let me ask you about the law of the sea.

Pozwól, że zapytam o prawie morskim.

I can watch the sea all day and still want more.

Mogę patrzyć na morze cały dzień a mimo to mogę chcieć więcej.

the seas

rzeczownik
 1. morze

the seas rzeczownik

Here is how to bring some order to the seas of green.

Tu jest jak przynieść jakiś porządek morzom z zielony.

Across the years and the seas the word came to him out of the past.

Przez lata i morza słowo podeszło do niego z przeszłości.

It was the world he had known under the seas.

To był świat, który znał pod morzami.

The seas will have no night, for weeks, even months!

Morza nie będą mieć żadnej nocy, tygodniami, nawet miesiące!

Pytania i odpowiedzi - sea

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - sea

at sea = na morzu, na statku
Dead Sea = Morze Martwe
sea lion = lew morski
sea turtle = żółw morski
sea salt = sól morska
Red Sea = Morze Czerwone
sea level , SL (skrót) = poziom morza
sea change = całkowita przemiana
deep-sea = głębinowy (o nurkowaniu), dalekomorski (o rybołówstwie)
high seas = pełne morze
sea urchin = jeż morski, jeżowiec
out to sea = na morzu
by sea = drogą morską, statkiem
sea ice = lód morski
open sea = otwarte morze, pełne morze
Caspian Sea = Morze Kaspijskie
China Sea = Morze Chińskie
sea bass = strzępiel (ryba strefy tropikalnej) (+1 inne znaczenie)
the Red Sea = Morze Czerwone
seabed , sea bed British English = dno morskie
by the sea = nad morzem, na wybrzeżu
above sea level = nad poziomem morza
seashell , sea shell = muszla, muszelka
the South China Sea = Morze Południowochińskie
the North Sea = Morze Północne
on the high seas = na pełnym morzu
the Black Sea , the Euxine Sea = Morze Czarne
rough seas , heavy seas = wzburzone morze
sea cow = krowa morska, syrena
calm sea = spokojne morze
sea cucumber = strzykwa (morskie zwierzę)
sea voyage = podróż morska
Irish Sea = Morze Irlandzkie
sea view = widok na morze
Sea Scout = harcerska specjalność wodna i żeglarska
sea fishery = łowisko morskie (o miejscu) (+1 inne znaczenie)
sea water = woda morska

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.