Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"osteoporosis-related fracture" po polsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana.

osteoporosis-related fracture
--
fracture
= złamanie, pęknięcie
(+2 inne znaczenia)

osteoporosis-related fracture - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: złamanie odnoszące się do osteoporoza

Częstotliwość występowania

Rzadki

Przykłady użycia - osteoporosis-related fracture

  • About half of women and a quarter of men over age 50 will have an osteoporosis-related fracture, notes the...
  • Half of all women over 50, and a quarter of all men, will suffer an osteoporosis-related fracture sometime in their remaining life.
  • Although breast and other cancers top most women's health-worries list, osteoporosis-related fractures should also be a major concern.
  • One in two women and one in four men over age 50 will have an osteoporosis-related fracture in her/his remaining lifetime.
  • Two randomized and blinded trials found no benefit in those with osteoporosis-related fractures.
  • Half of all women over age 50 will have an osteoporosis-related fracture.
  • Half of all women over age 50 will have an osteoporosis-related fracture in the years ahead.
  • "One in two women breaks a bone because of an osteoporosis-related fracture after menopause, and research is showing that older men are at increased risk, too."
  • About half of women 50 and older will have an osteoporosis-related fracture in their lifetime.
  • In fact, about 25% of men over 50 will have an osteoporosis-related fracture.

Podobne zwroty - osteoporosis-related fracture

1. fracture rzeczownik

podobne do "osteoporosis-related fracture" po polsku — Słownik angielsko-polski

related = powiązany, mający związek, pokrewny, związany (+2 inne znaczenia)
osteoporosis = osteoporoza, zrzeszotnienie kości
fracture = złamanie, pęknięcie (+2 inne znaczenia)
related to something = powiązany z czymś
fractured = złamany, pęknięty
relatedness = związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą) (+1 inne znaczenie)
drug-related = związany z narkotykami
age-related = związany z wiekiem
stress fracture = złamanie przeciążeniowe (+1 inne znaczenie)
compound fracture = złamanie otwarte
hairline fracture = pęknięcie włoskowate
multiple fractures = złamanie wielokrotne
fractured skull = pęknięta czaszka
Aids-related = związany z AIDS
stress-related = związany ze stresem
smoking-related = związany z paleniem papierosów
fractured jaw = pęknięta szczęka
greenstick fracture = złamanie podokostnowe ("typu zielonej gałązki")
simple fracture = złamanie zamknięte
fractured rib = pęknięte żebro
conchoidal fracture = przełom muszlowy
earnings-related = zależny od dochodów
cinema-related = związany z kinem
reposition of fracture = nastawienie, złożenie (złamanej kości)
both bones fracture = złamanie obydwu kości kończyny
Aids-related complex = zespół zaburzeń związanych z AIDS
Aids-related infection = zakażenie w przebiegu AIDS
job-related illness = choroba zawodowa
non-work-related = niezwiązany z pracą
performance-related pay = wynagrodzenie uzależnione od wyników
trade-related provisions = postanowienia dotyczące handlu
performance-related bonus = premia związana z wynikami
related to Polish studies = związany z polonostyką, polonistyczny
not directly related to the goal = niezwiązany bezpośrednio z celem
SERPS , state earnings-related pension scheme = państwowy system emerytalny

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?