Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"network" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do network po polsku
rzeczownik
 1. sieć (np. telefoniczna, kolejowa) [COUNTABLE]
 2. sieć nadawcza (telewizji lub radia) [COUNTABLE]
 3. sieć (komputerowa) [COUNTABLE]
  There are 10 computers on this network. (W tej sieci jest 10 komputerów.)
 4. sieć, organizacja (grupa ludzi) [COUNTABLE]

network rzeczownik

The network did not say when the move would take place.

But the real work needs to be done at the network.

He didn't even know what was on his own network.

Here in America you cannot do anything without doing a network.

czasownik
 1. połączyć w sieć (komputery)
 2. nawiązywać korzystne kontakty
 3. nadawać w sieci (np. programy radiowe)

network czasownik

And, man, you have never seen a company try so hard to make networking easy.

"People are more specific about who they network with now," he said.

Planning and networking with others became the order of the day.

Your being a model will mean they're networking with some lower life form.

przymiotnik
 1. sieciowy (dot. sieci komputerowej, telefonicznej)

networking

rzeczownik
 1. nawiązywanie kontaktów
 2. tworzenie sieci komputerowej [UNCOUNTABLE]
 3. podłączenie do sieci, łączność sieciowa [UNCOUNTABLE]
 4. współpraca z przedsiębiorcami mająca na celu rozpoznanie, stworzenie lub wykorzystanie natrafiającej się możliwości biznesowej

networking rzeczownik

So now we're getting sort of the social networking thing.

Więc teraz dostajemy rodzaj społecznej rzeczy łączności sieciowej.

He's very good at using social networking to move people to action.

On jest bardzo dobry przy używaniu socjalnej łączności sieciowej by przenieść ludzi do działania.

Networking can be fun and also help your personal development.

Łączność sieciowa może być fajna a także pomagać twojemu rozwojowi osobistemu.

The work did not pay much but he learned the value of networking.

Praca nie opłaciła się dużo ale poznał wartość łączności sieciowej.

Pytania i odpowiedzi - network

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - network

CNN , Cable News Network = CNN (amerykańska telewizja informacyjna)
social network = sieć społeczna (+1 inne znaczenie)
TV network = sieć telewizyjna
computer network = sieć komputerowa
cable network = sieć telewizji kablowej
network television = ogólnokrajowy program telewizyjny
support network = sieć wsparcia
TV networks = sieci telewizyjne
telephone network = sieć telefoniczna
network connection = połączenie sieciowe technical
private network = sieć prywatna technical
satellite network = sieć satelitarna
wireless networking = bezprzewodowe połączenie sieciowe (+1 inne znaczenie)
network card = karta sieciowa
cellular network = sieć telefonii komórkowej
rail network = sieć kolejowa
network service = usługa sieciowa technical
broadband network = sieć szerokopasmowa technical
network administrator = administrator sieci technical
network software = oprogramowanie sieciowe technical
radio network = sieć radiowa
neural network = sieć neuronowa
Cartoon Network = Cartoon Network (stacja telewizyjna)
distribution network = sieć dystrybucji
information network = sieć informacji
home network = sieć domowa technical
monitoring network = sieć monitoringu
old-boy network = znajomości ze szkolnej ławy
local area network , LAN = lokalna sieć komputerowa technical
cable television network = sieć telewizji kablowej
Wide Area Network , WAN = sieć WAN, sieć rozległa
spy ring , spy network = siatka szpiegów
ISDN , Integrated Services Digital Network = sieć cyfrowa usług zintegrowanych, ISDN
Arpanet , Advanced Research Projects Agency Network = Arpanet (pierwsza sieć rozległa)
network centre British English, network center American English = centrum sieciowe technical
network structure = struktura sieciowa

"Cartoon Network (stacja telewizyjna)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.