Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"network" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "network" po polsku
rzeczownik
 1. sieć (np. telefoniczna, kolejowa) [COUNTABLE]
 2. sieć nadawcza (telewizji lub radia) [COUNTABLE]
 3. sieć (komputerowa) [COUNTABLE]
  There are 10 computers on this network. (W tej sieci jest 10 komputerów.)
 4. sieć, organizacja (grupa ludzi) [COUNTABLE]

network rzeczownik

The network did not say when the move would take place.

But the real work needs to be done at the network.

He didn't even know what was on his own network.

Here in America you cannot do anything without doing a network.

czasownik
 1. połączyć w sieć (komputery)
 2. nawiązywać korzystne kontakty
 3. nadawać w sieci (np. programy radiowe)

network czasownik

And, man, you have never seen a company try so hard to make networking easy.

"People are more specific about who they network with now," he said.

Planning and networking with others became the order of the day.

Your being a model will mean they're networking with some lower life form.

przymiotnik
 1. sieciowy (dot. sieci komputerowej, telefonicznej)

networking

rzeczownik
 1. nawiązywanie kontaktów
 2. tworzenie sieci komputerowej [UNCOUNTABLE]
 3. podłączenie do sieci, łączność sieciowa [UNCOUNTABLE]
 4. współpraca z przedsiębiorcami mająca na celu rozpoznanie, stworzenie lub wykorzystanie natrafiającej się możliwości biznesowej

networking rzeczownik

So now we're getting sort of the social networking thing.

Więc teraz dostajemy rodzaj społecznej rzeczy łączności sieciowej.

He's very good at using social networking to move people to action.

On jest bardzo dobry przy używaniu socjalnej łączności sieciowej by przenieść ludzi do działania.

Networking can be fun and also help your personal development.

Łączność sieciowa może być fajna a także pomagać twojemu rozwojowi osobistemu.

The work did not pay much but he learned the value of networking.

Praca nie opłaciła się dużo ale poznał wartość łączności sieciowej.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "network"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "network"

CNN , Cable News Network = CNN (amerykańska telewizja informacyjna)
social network = sieć społeczna +1 znaczenie
TV network = sieć telewizyjna
computer network = sieć komputerowa
cable network = sieć telewizji kablowej
network television = ogólnokrajowy program telewizyjny
support network = sieć wsparcia
TV networks = sieci telewizyjne
Cartoon Network = Cartoon Network (stacja telewizyjna)
distribution network = sieć dystrybucji
radio network = sieć radiowa
neural network = sieć neuronowa
information network = sieć informacji
telephone network = sieć telefoniczna
network connection = połączenie sieciowe
satellite network = sieć satelitarna
private network = sieć prywatna
wireless networking = bezprzewodowe połączenie sieciowe +1 znaczenie
home network = sieć domowa
monitoring network = sieć monitoringu
network card = karta sieciowa
cellular network = sieć telefonii komórkowej
network service = usługa sieciowa
broadband network = sieć szerokopasmowa
rail network = sieć kolejowa
network administrator = administrator sieci
network software = oprogramowanie sieciowe
local area network , LAN = lokalna sieć komputerowa
old-boy network = znajomości ze szkolnej ławy
spy ring , spy network = siatka szpiegów
cable television network = sieć telewizji kablowej
Wide Area Network , WAN = sieć WAN, sieć rozległa
ISDN , Integrated Services Digital Network = sieć cyfrowa usług zintegrowanych, ISDN
Music Television , MTV Networks , MTV (skrót) = MTV
Arpanet , Advanced Research Projects Agency Network = Arpanet (pierwsza sieć rozległa)
network centre British English , network center American English = centrum sieciowe
network marketing = marketing sieciowy

podobne do "network" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Cartoon Network = Cartoon Network
Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?