"la Terra" po polsku — Słownik włosko-polski w wersji beta | zobacz "la Terra" po włosku

la Terra

obrazek do "Terra" po polsku
rzeczownik (rodzaj żeński)
 1. planeta Ziemia
  La Terra gira intorno al Sole. (Ziemia krąży wokół Słońca.)
obrazek do "terra" po polsku obrazek do "terra" po polsku
rzeczownik (rodzaj żeński)
 1. ziemia, gleba
  I cani nascondono le ossa in terra. (Psy chowają kości w ziemi.)
 2. ląd
  Quando abbiamo visto la terra, abbiamo saputo che stavamo per finire la crociera. (Kiedy zobaczyliśmy ląd wiedzieliśmy, że zaraz zakończymy rejs.)
 3. teren
  La terra del festival è recintata. (Teren festiwalu jest ogrodzony.)
czasownik
 1. trzymać [przechodni/nieprzechodni]
  Tengo 5 euro in mano. (Trzymam 5 euro w ręku.)
obrazek do "tenore" po polsku
rzeczownik (rodzaj męski)
 1. sposób wyrażania się, sposób zachowywania się
 2. tenor (klasa głosu)
  Il tenore è la voce maschile più acuta. (Tenor jest najwyższym głosem męskim.)
 3. tenor (śpiewak)
  Il concerto di stasera è stato il debutto di questo tenore. (Dzisiejszy koncert był debiutem tego tenora.)