"zarządzenie projektem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarządzenie projektem" po polsku — Słownik angielsko-polski

zarządzenie projektem

rzeczownik
  1. project management  
    There history of modern project management started around 1950. (Historia współczesnego zarządzania projektami zaczęła się około roku 1950.)

"zarządzenie projektem" — Słownik kolokacji angielskich

project management kolokacja
  1. project rzeczownik + management rzeczownik = zarządzenie projektem
    Bardzo silna kolokacja

    The event seems related to a recent issue in project management.