"zakaz skrętu w lewo" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "zakaz skrętu w lewo"

czasownik
sygnalizować (dawać znak kierunkowskazem o zamiarze skrętu) = indicate British English , signal American English
rąbać (na lewo i prawo) = slash
przechylić się (podczas skrętu) = bank
skręcić w lewo = turn left +3 znaczenia
przyimek
na (używane do określenia pozycji, np. na lewo, na prawo) = on +1 znaczenie
przysłówek
na lewo, w lewo = leftwards British English , leftward American English
przymiotnik
na lewo, w lewo = left-hand , LH (skrót)
inne

podobne do "zakaz skrętu w lewo" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
width , W (skrót) = szerokość, szer. (skrót)
watt , W = wat (jednostka mocy), W (skrót)
W = W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
przyimek
without , w/out (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie