"z golfem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z golfem" po polsku

"z golfem" — Słownik kolokacji angielskich

with golf kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z golfem
  1. with przyimek + golf rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The main purpose of the pro-am has nothing to do with golf.

    Podobne kolokacje: