Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wink at something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wink at something" po angielsku

wink at something

phrasal verb
  1. przymykać na coś oczy
    I will wink at your behaviour just once. (Przymknę oczy na twoje zachowanie tylko raz.)
    My boss winked at my being late. (Szef przymknął oczy na moje spóźnienie.)
    There are some minor mistakes in your essay but I can wink at them. (W twoim eseju są drobne błędy, ale mogę przymknąć na nie oko.)