"washed over" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "washed over" po angielsku

phrasal verb
 1. ogarniać kogoś
  Fear washed over me but I tried to stay calm. (Ogarnął mnie strach, ale próbowałem zachować spokój.)
  Laughter washed over the room. (Śmiech ogarnął salę.)
 2. spłynąć po kimś
  The rumours washed over you. (Plotki po tobie spłynęły.)
  A feeling of relief washed over me. (Uczucie ulgi spłynęło po mnie.)

"washed over" — Słownik kolokacji angielskich

washed over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spłynąć
 1. wash czasownik + over przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  A feeling of I have come home washed over us.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo