PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"turniej w baseballu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "turniej w baseballu" po polsku

turniej w baseballu

rzeczownik
  1. World Series  
    How many times did the Yankees win the World Series? (Ile razy Yankees wygrali World Series?)

"turniej w baseballu" — Słownik kolokacji angielskich

World Series kolokacja
  1. world rzeczownik + series rzeczownik = turniej w baseballu
    Bardzo silna kolokacja

    Wait, maybe next season after they win the world series.