BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"technological obsolescence" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "technological obsolescence" po angielsku

technological obsolescence

rzeczownik
  1. przestarzałość technologiczna

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"technological obsolescence" — Słownik kolokacji angielskich

technological obsolescence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): techniczna archaiczność
  1. technological przymiotnik + obsolescence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You want to talk about technological obsolescence?

powered by  eTutor logo