"sprawdzać obecność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawdzać obecność" po polsku

sprawdzać obecność

  1. take a roll call
  1. check attendance
    • sprawdzać obecność (np. na lekcji)
      The teacher always checks attendance at the beginning of each lesson. (Nauczyciel zawsze sprawdza obecność na początku każdej lekcji.)
  2. conduct a roll call , call the roll