"scalded milk" — Słownik kolokacji angielskich

scalded milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podgrzane do temperatury wrzenia mleko
  1. scalded przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Gradually blend in scalded milk and then wash out milk pan.

    Podobne kolokacje: