"rząd światowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rząd światowy" po polsku

"rząd światowy" — Słownik kolokacji angielskich

world government kolokacja
  1. world rzeczownik + government rzeczownik = rząd światowy
    Bardzo silna kolokacja

    The only thing left for him now would be to head a world government.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo