BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rhythmic dance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rhythmic dance" po angielsku

rhythmic dance

rzeczownik
  1. taniec rytmiczny

"rhythmic dance" — Słownik kolokacji angielskich

rhythmic dance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rytmiczny taniec
  1. rhythmic przymiotnik + dance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design is sometimes interpreted as the arms of warriors caught in haka (fierce rhythmic dance) action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo