"put something on somebody's tab" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put something on somebody's tab" po angielsku