"put something in cold storage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put something in cold storage" po angielsku — Słownik polsko-angielski