"powolny rozwój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powolny rozwój" po polsku

"powolny rozwój" — Słownik kolokacji angielskich

slow growth kolokacja
  1. slow przymiotnik + growth rzeczownik = powolny rozwój
    Bardzo silna kolokacja

    The slow growth may not appear until a child is 2 or 3 years old.