"polegać na czyichś przeczuciach" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "polegać na czyichś przeczuciach"

czasownik
polegać = rely +3 znaczenia
nie przyjmować (czyichś argumentów) = reject
uzyskać coś z czegoś (np. pocieszenie z czyichś słów) = draw something from something
ciągle robić (używane do określenia czyichś denerwujących nawyków) = will
rzeczownik
czyiś ludzie (na czyichś usługach) = somebody's people
szkoda (krzywda na czyichś emocjach, umyśle) = damage
dziedzina (np. czyichś zainteresowań) = area
wizytówka (czyichś umiejętności) = showcase
zasięg (czyichś wpływów) = tentacles
naruszenie (czyichś praw) = trespass , trespassing American English
garb (na czyichś plecach) = hump
sprawdzian (np. czyichś umiejętności) = test
kaliber (poziom czyichś umiejętności i osiągnięć) = calibre British English , caliber American English
nieprzyjęcie (czyichś argumentów) = rejection
pijawka (osoba żerująca na czyichś pieniądzach) = bloodsucker
niedostrzeganie (np. czyichś wad) = blindness
odtrącenie (czyichś uczuć) = rejection
phrasal verb
przymiotnik
radykalny (o czyichś poglądach, pomysłach) = radical
wszechstronny (np. o czyichś poglądach) = catholic
szkodliwy (np. dla czyichś interesów) = prejudicial
inne
idiom

podobne do "polegać na czyichś przeczuciach" po polsku - Słownik angielsko-polski

przysłówek
na , nae = nie
rzeczownik
chin-na = qinna (zbiór technik walki)