"on uczy się matematyki" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "on uczy się matematyki"

zaimek
on = he
spójnik
i (np. w "on i ona") = and
kiedy (np. kiedy inni byliby zadowoleni, on nie był) = where
rzeczownik
statystyka (dziedzina matematyki) = statistics
wydanie (oskarżonego do kraju, w którym ma on się stawić na rozprawę) = extradition
topologia (dział matematyki zajmujący się badaniem własności przestrzeni topologicznych oraz ich przekształceń) = topology
inne
czasownik
powinni (wyrażając powinność, np. on powinien się poprawić) = should