"on ma pięćdziesiątkę z okładem" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "on ma pięćdziesiątkę z okładem"

zaimek
on = he
spójnik
i (np. w "on i ona") = and
kiedy (np. kiedy inni byliby zadowoleni, on nie był) = where
rzeczownik
wydanie (oskarżonego do kraju, w którym ma on się stawić na rozprawę) = extradition
inne

podobne do "on ma pięćdziesiątkę z okładem" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
ma , Ma = mama, mamusia
Z = Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)
Master of Arts , MA (skrót) British English , M.A. (skrót) American English = tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych
Ma Bell = telekomunikacja (firma telekomunikacyjna w USA)
thing-a-ma-bob , thing-a-ma-jig = dynks, bajer (rzecz, której nazwy się nie zna)
Z code = kod Z (używany w komunikacji radiowej)
z-axis = oś Z (w układzie współrzędnych, oś trzeciego wymiaru)
Z-transform = transformacja Z (odpowiednik transformaty Laplace'a)
inne