"okazywać litość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okazywać litość" po polsku

"okazywać litość" — Słownik kolokacji angielskich

take pity kolokacja
  1. take czasownik + pity rzeczownik = litować się, okazywać litość
    Bardzo silna kolokacja

    He took pity on them then and let it go.

    Podobne kolokacje: