BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odpowiedzialność cywilna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiedzialność cywilna" po polsku

odpowiedzialność cywilna

rzeczownik
  1. civil liability  
  2. civil responsibility  
  3. public liability  

Powiązane zwroty — "odpowiedzialność cywilna"

rzeczownik

"odpowiedzialność cywilna" — Słownik kolokacji angielskich

civil liability kolokacja
  1. civil przymiotnik + liability rzeczownik = odpowiedzialność cywilna
    Silna kolokacja

    There may yet be a finding of civil liability against them.

powered by  eTutor logo