"ocierać się o kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ocierać się o kogoś" po polsku

ocierać się o kogoś

idiom
  1. brush against somebody , także: brush up against somebody  
    I felt someone brush against me and then I realized my wallet is missing. (Poczułem, że ktoś się o mnie ociera, a potem zauważyłem, że nie mam portfela.)
idiom
  1. brush against something , także: brush up against something  
    The tree brushed against my window and made a scary sound. (Drzewo otarło się o moje okno i wydało dziwny dźwięk.)
czasownik
  1. chafe