BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"life expectancy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "life expectancy" po angielsku

life expectancy

rzeczownik
 1. średnia długość życia
  On average, the life expectancy of the citizens is eight years longer. (Średnia długość życia obywateli wydłużyła się przeciętnie o osiem lat.)
  Health and life expectancy are intimately linked to social conditions. (Zdrowie i średnia długość życia są ściśle powiązane z warunkami socjalnymi.)
 2. oczekiwana długość życia, przewidywana długość życia
  He already exceeded his life expectancy by three years. (On już przekroczył swoją oczekiwaną długość życia o trzy lata.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"life expectancy" — Słownik kolokacji angielskich

life expectancy kolokacja
 1. life rzeczownik + expectancy rzeczownik = średnia długość życia
  Bardzo silna kolokacja

  Life expectancy of the people was about 52 in 1996.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo