"komitet planowania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "komitet planowania" po polsku

"komitet planowania" — Słownik kolokacji angielskich

policy committee kolokacja
  1. policy rzeczownik + committee rzeczownik = komitet planowania (np. ustaw)
    Bardzo silna kolokacja

    He says that I am the head of its policy committee.