Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"in utero" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in utero" po angielsku

in utero

przysłówek
 1. w macicy, in utero
  Her baby died in utero. (Jej dziecko zmarło w macicy.)
  The baby will be in utero for nine months. (Dziecko będzie in utero przez dziewięć miesięcy.)
przymiotnik
 1. wewnątrzmaciczny

"in utero" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "in utero" po polsku

in utero

przysłówek
 1. in utero
  • w macicy, in utero
   Her baby died in utero. (Jej dziecko zmarło w macicy.)
   The baby will be in utero for nine months. (Dziecko będzie in utero przez dziewięć miesięcy.)