Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"have time to do something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "have time to do something" po angielsku

have time to do something
get time to do something

  1. mieć czas coś zrobić
    I finally have time to sort my desktop out. (W końcu mam czas na uporządkowanie mojego pulpitu.)