"give somebody responsibility" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give somebody responsibility" po angielsku — Słownik polsko-angielski

give somebody responsibility

czasownik
  1. dać komuś odpowiedzialność