"false image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "false image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

false image

rzeczownik
  1. obraz fałszywy (w zezie)

"false image" — Słownik kolokacji angielskich

false image kolokacja
  1. false przymiotnik + image rzeczownik = obraz fałszywy (w zezie)
    Zwykła kolokacja

    They had this horribly false image of him as being a good man.

    Podobne kolokacje: