"employee communication" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "employee communication" po angielsku

employee communication

rzeczownik
  1. komunikacja z pracownikami
    All line managers should have employee communication skills. (Wszyscy menedżerzy liniowi powinni mieć umiejętności komunikacji z pracownikami.)

"employee communication" — Słownik kolokacji angielskich

employee communication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pracownik komunikacja
  1. employee rzeczownik + communication rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Human resources initiatives were taken such as employee communication and training.

powered by  eTutor logo