"coperto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "coperto" po polsku

coperto

rzeczownik
  1. table setting , place setting
    • coperto (opłata doliczana do rachunku w restauracjach we Włoszech)

"coperto" — Słownik kolokacji angielskich

table setting kolokacja
  1. table rzeczownik + setting rzeczownik = coperto (opłata doliczana do rachunku w restauracjach we Włoszech)
    Silna kolokacja

    Those table settings always made each of us feel special.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo