"coperto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "coperto" po polsku — Słownik angielsko-polski

coperto

rzeczownik
 1. table setting , place setting
  • coperto (opłata doliczana do rachunku w restauracjach we Włoszech)

"coperto" — Słownik kolokacji angielskich

place setting kolokacja
 1. place rzeczownik + setting rzeczownik = coperto (opłata doliczana do rachunku w restauracjach we Włoszech)
  Silna kolokacja

  If you open the cabinet there you'll find all the place settings.

  Podobne kolokacje:
table setting kolokacja
 1. table rzeczownik + setting rzeczownik = coperto (opłata doliczana do rachunku w restauracjach we Włoszech)
  Silna kolokacja

  Those table settings always made each of us feel special.

  Podobne kolokacje: