BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"complementary information" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "complementary information" po angielsku

complementary information

rzeczownik
  1. dodatkowa informacja, uzupełniająca informacja
    additional information which completes something

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"complementary information" — Słownik kolokacji angielskich

complementary information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzupełniające informacje
  1. complementary przymiotnik + information rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two types of facility provide complementary information about materials.

powered by  eTutor logo